Adw. Maciej Łaszczuk doceniony przez CCBE

05.06.2012

Adwokat Maciej Łaszczuk, przewodniczący komisji ds. Zagranicznych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej został członkiem Komisji Finansowej CCBE.

Skład komisji został powołany na ostatnim posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) - największej organizacji zrzeszającej europejskich prawników.

Jest to wielkie wyróżnienie dla polskiej delegacji, gdyż Komisja Finansowa uważana jest za najważniejszy po Prezydencji organ CCBE. Mecenas Łaszczuk pełni również funkcję przewodniczącego polskiej delegacji w CCBE.

Mecenas Maciej Łaszczuk jest przewodniczącym komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz członkiem Prezydium warszawskiej rady. Zasiada w radach wielu instytucji arbitrażowych i sądów polubownych w tym: Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (wiceprezes Zarządu), Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, komitetu ds. Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego International Law Association. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Poza praktyką w sporach sądowych i arbitrażowych specjalizuje się również w prawie podatkowym.

Funkcję członka Komisji Finansowej CCBE będzie pełnił przez najbliższe trzy lata.

Panu Mecenasowi składamy serdeczne gratulacje.

Tagi: komisja, CCBE

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email