Abp Damian Zimoń otrzymał odznakę Adwokatura Zasłużonym

04.06.2012

W przepięknym gmachu Akademii Muzycznej w Katowicach odbyło się doroczne Zgromadzenie Izby Adwokackiej.

W wypełnionej po brzegi sali oprócz adwokatów i aplikantów naszej Izby zasiedli wspaniali goście: były Metropolita Katowicki Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń, Prezes NRA adw. Andrzej Zwara, Wiceprezes NRA adw. Jacek Trela, Prezes WSD adw. Jacek Ziobrowski, Konsul Republik Austrii mec. Joseph Fox, delegacja izby krakowskiej z Dziekanem Janem Kuklewiczem na czele, delegacja izby piotrkowsko-częstochowskiej z Dziekanem Witoldem Pospiechem na czele, delegacja izby opolskiej z Dziekanem Cezarym Goryszewskim na czele.

Przed rozpoczęciem obrad Dziekan przypomniał sylwetki adwokatów, którzy zmarli od czasu poprzedniego Zgromadzenia.

W uroczystej części Zgromadzenia Prezes NRA wręczył Księdzu  Arcybiskupowi  Damianowi Zimoniowi odznakę Adwokatura Zasłużonym, zaś Wiceprezes założył laureatowi adwokacką togę, w której to nagrodzony przemówił do zebranych.

Obradującym na sali towarzyszył izbowy sztandar, który został poświęcony 10 stycznia 2010 r. właśnie przez Arcybiskupa Damiana Zimonia (jest to pierwszy izbowy sztandar w Polsce).

Prezes i Wiceprezes NRA w swych wystąpieniach przedstawili sytuację adwokatury oraz  zarys prac i planów NRA.

Dziekan ORA w Katowicach posiłkując się pokazem slajdów przedstawił relację z działalności za mijający rok sprawozdawczy, dziękując w szczególności za aktywny udział adwokatów w akcjach pro bono i wskazując, iż w ostatniej ogólnopolskiej akcji z 19 maja 2012 r. co szósty biorący w niej udział był adwokatem z izby katowickiej.

Dziekan wskazał na szereg społeczno-politycznych inicjatyw rady i ich pozytywny medialny wydźwięk. Sposób, w jaki obecni odebrali wystąpienie świadczy o pełnej aprobacie dla przyjętego kierunku działań i podjętych w tym celu kroków.

Śląscy adwokaci podjęli uchwałę, w której wyrazili stanowczy sprzeciw pomysłowi umożliwienia radcom prawnym obrony w sprawach karnych. Wskazali, że radcy nie mają należytego przygotowania, żadnego doświadczenia i nie dają rękojmi realizacji konstytucyjnego prawa do obrony. Niezależność obrońcy jest też nie do pogodzenia z możliwością pozostawania w stosunku pracy.

Dziekan zamykając obrady przypomniał, że w przyszłym roku to właśnie w Katowicach odbędzie się Krajowy Zjazd Adwokatury.

Adw. Roman Kusz

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email