18 lat za obronę praw człowieka

15.03.2012

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej podjęła interwencję u ambasadora Iranu w RP w sprawie adwokata, który został skazany na 18 lat więzienia i 20-letni zakaz wykonywania zawodu za to, że występował jako obrońca przywódców ruchu religijnego, któremu sprzeciwiają się teherańskie władze.

- Wymierzona kara stanowi wyraz represji za działalność adwokacką– uważa Komisja.

Abdolfatah Soltani jest adwokatem i współzałożycielem Centrum Obrońców Praw Człowieka. Władze wydające wyrok na prawniku, nie poinformowały o tym mediów. Informacja została ujawniona dopiero na wniosek żony skazanego, a potwierdziła je organizacja praw człowieka Amnesty International, która we wrześniu 2011 r. apelowała o uwolnienie aresztowanego.

- Istotą zawodu adwokata jest niesienie pomocy prawnej każdemu kto jej potrzebuje – czytamy w liście do Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w RP. – Niedopuszczalnym jest wyciąganie konsekwencji prawnych wobec adwokatów na płaszczyźnie prawa do wykonywania zawodu za względu na charakter zarzutów postawionych ich klientom czy przynależność do opozycji – piszą członkowie Komisji.

Pismo wyraża głębokie zaniepokojenie stanem demokracji i przestrzegania praw człowieka w Iranie. W świetle tej sprawy, która okazuje się nie być bezprecedensową, istnieje duże zagrożenie dla korzystania przez obywateli Iranu z prawa do profesjonalnej pomocy prawnej. – Obowiązkiem obrońcy jest głośne i stanowcze podnoszenie wszelkich zarzutów wobec działań organów państwowych, jeśli w jego opinii godzą one w dobro jego klienta.– argumentują autorzy listu.

Komisja tym samym popiera stanowisko, które wcześniej podjęła w niniejszej kwestii Amnesty International.

Komisja Praw Człowieka już kilkakrotnie wyrażała swój głęboki sprzeciw dotyczący prześladowania adwokatów. W 2011 r. wystosowała pisma m.in. do ambasadora Gruzji i Białorusi.

czytaj list do Ambasadora Iranu w RP w języku polskim

czytaj list do Ambasadora Iranu w RP w języku angielskim

Tagi: obrońca, człowieka, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email