ADWOKATURA

Wyższy Sąd Dyscyplinarny

Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia(…)
Art. 80 Prawa o adwokaturze.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny:

 • adw. Jacek Ziobrowski, Prezes WSD  
 • adw. Jan Antoni Ciećwierz, Wiceprezes WSD
 • adw. Małgorzata Tyszka-Hebda, Wiceprezes WSD
 • adw. Andrzej Banaszkiewicz
 • adw. Antoni Bojańczyk
 • adw. Ewa Czarnynoga
 • adw. Wojciech Dereziński
 • adw. Andrzej Dąbrowski
 • adw. Marek Forystek
 • adw. Sylwia Gregorczyk-Abram
 • adw. Stefan Jacyno
 • adw. Stanisław Jaźwiecki
 • adw. Lech Kochaniak 
 • adw. Aurelia Koksztys-Łuć
 • adw. Bartłomiej Kuchta
 • adw. Konrad Kulpa
 • adw. Jan Kwietnicki
 • adw. Wojciech Marchwicki
 • adw. Andrzej Mękal
 • adw. Jerzy Michalewski
 • adw. Michał Pankowski
 • adw. Przemysław Piotrowski 
 • adw. Danuta Barbara Pomorska
 • adw. Marcin Jan Radwan-Röhrenschef
 • adw. Przemysław Stęchły
 • adw Janusz Tomczak
 • adw. Wiesław Wolski
 • adw. Andrzej Zielonacki
 • adw. Piotr Zięba 
 • adw. Krzysztof Zuber

 

zastępcy sędziów WSD:

 • adw. Mirosław Gadziński
 • adw. Marek Gumowski
 • adw. Zygmunt Olchowicz
 • adw. Andrzej Siedlecki
 • adw. Anna Uznańska
 • adw. Wiesław Wasilewski