ADWOKATURA

Wyższa Komisja Rewizyjna

Wyższa Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę finansowej i gospodarczej działalności Naczelnej Rady Adwokackiej oraz kontrolę wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Wyższa Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i czterech członków oraz dwóch zastępców członków. Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej informuje Naczelną Radę Adwokacką i jej Prezydium o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach tych organów.

Wyższa Komisja Rewizyjna:

 • adw. Sławomir Ciemny, Przewodniczący WKR
  adw. Janusz Olkiewicz, Zastępca Przewodniczącego WKR
  adw. Dariusz Goliński
  adw. Anna Kotowska
  adw. Andrzej Woźniak (+24.10.2018)
  adw. Mirosław Wyciślak

zastępcy członków WKR:

 • adw. Tadeusz Dobiecki
 • adw. Andrzej Nogal