ADWOKATURA

Prezydium NRA

Adw. Jacek Trela
Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Adw. Jerzy Glanc
Wiceprezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Adw. prof. dr hab. Piotr Kardas
Wiceprezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

Adw. Rafał Dębowski
Sekretarz

Naczelnej Rady Adwokackiej

Adw. Anisa Gnacikowska 
Zastępca Sekretarza

Naczelnej Rady Adwokackiej

Adw. Henryk Stabla
Skarbnik

Naczelnej Rady Adwokackiej

Adw. Ziemisław Gintowt
Członek Prezydium

Naczelnej Rady Adwokackiej

Adw. Tomasz Jachowicz
Członek Prezydium

Naczelnej Rady Adwokackiej

 

 

 

Doradca Prezesa NRA: adw. Marek Mikołajczyk 

Sekretarze prawniczy:

  • adw. Tadeusz Wiatrzyk
  • adw. Agnieszka Winiarska

Koordynator do spraw związanych z dostępem do informacji publicznej:
  • adw. Sławomir Krześ

Koordynator Referatu Skarg NRA:

  • adw. Andrzej Siemiński

 

Dodatkowe informacje i kontakt