100 lat Adwokatury

100-LECIE ADWOKATURY

Zdarzyło się dziś – kalendarium historyczne

 

MARZEC

2 marca 2010 r. zmarł adw. Leszek Piotrowski, polityk, senator I i II kadencji, poseł na Sejm III kadencji. W 1988 był współorganizatorem strajków górniczych w Jastrzębiu-Zdroju, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Był jednym z pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w procesie przeciwko osobom związanym z pacyfikacją Kopalni Wujek. W 2012 prezydent Bronisław Komorowski pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

3 marca – 169. rocznica urodzin adw. Adolfa Suligowskiego

6 marca 1944 r. w Warszawie zmarł adw. Cezary Ponikowski – pierwszy Prezes NRA

7 marca – 146. rocznica urodzin adw. Stanisława Jana Rowińskiego, jedynego Polaka, który został prezesem UIA w 1937 r.

8 marca 1947 r. wykonano wyrok śmierci na gubernatorze dystryktu warszawskiego w czasie okupacji, Ludwigu Fischerze (1905–1947), orzeczony przez Najwyższy Trybunał Narodowy.

9 marca – 80. rocznica urodzin adw. Jana Parulskiego.

10 marca – 196. rocznica śmierci Józefa Wybickiego.

10 marca 1911 r. zarejestrowany został we Lwowie  Związek Adwokatów Polskich.

11–29 marca 1947 r., proces komendanta KL Auschiwizt Rudolfa Hössa, z urzędu przyznano Hössowi dwóch adwokatów do obrony: Tadeusza Ostaszewskiego oraz Franciszka Umbreita

17 marca 1950 r. urodził się Zbigniew Hołda.

19 marca 1885 r. w Poznaniu zmarł adw. Władysław Maurycy Niegolewski (1819–1885).

21 marca 1804 r. uchwalono kodeks napoleoński (pierwotnie nazywany kodeksem cywilnym), do dziś obowiązuje - choć po licznych nowelizacjach - we Francji. Kodeks napoleoński w 1808 r. wprowadzono w Księstwie Warszawskim i obowiązywał na ziemiach stanowiących wówczas Księstwo, a potem Królestwo Polskie w znacznej części aż do 1945-1947.

28 marca 1909 r. urodził się Roman Hrabar, adwokat, pełnomocnik Rządu Polskiego (lubelskiego) ds. Rewindykacji Dzieci Polskich, wykradzionych przez nazistowski „Lebensborn” podczas II wojny światowej i poddanych procesowi germanizacji (III 1947 - 31 VIII 1950), członek Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

28 marca 1948 r. aresztowanie przez Sowietów przywódców polskiego Państwa Podziemnego, w tym 4 adwokatów, którzy potem byli sądzeni w pokazowym procesie w Moskwie w czerwcu 1945 r. 

29 marca 1947 r. w Londynie zmarł adw. Stanisław Celichowski (1885–1947)

31 marca – 2. rocznica śmierci adw. Jerzego Chmury 

 

LUTY

1 lutego 1907 r. Warszawski Urząd ds. Stowarzyszeń zarejestrował Towarzystwo Prawnicze w Warszawie

2 lutego 1965 r. rozpoczął się proces w sprawie afery mięsnej 

3 lutego 1822 r. urodził się we Władysławowie w powiecie Czarnków Henryk Szuman (1822–1910), wybitny poznański adwokat i działacz społeczny

5 lutego 1948 r. minister sprawiedliwości wydał rozporządzenie o zamknięciu list adwokackich, mimo oficjalnej tezy, że to właśnie sanacyjne prawo adwokackie utrudniało dostęp do adwokatury.

7 lutego 1919 r. na podstawie dekretu Naczelnika Państwa (Dz.U. 1919, Nr 14, poz. 181) powstała Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, której założycielem i prezesem do 1939 roku był wybitny, były adwokat Stanisław Bukowiecki. 

7 lutego 1946 r. minister sprawiedliwości powołał organy poznańskiej Izby Adwokackiej na podstawie dekretu z 1945 r. Dziekanem został Bolesław Jagielski.

7 lutego 1985 r. - zakończył się tzw. proces toruński. Za uprowadzenie, torturowanie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki skazani zostali oficerowie MSW: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pekala, Waldemar Chmielewski oraz ich przełożony Adam Pietruszka za kierowanie zbrodnią. Oskarżycielami posiłkowymi i pełnomocnikami rodziny ks. Popiełuszki byli: adw. Edward Wende, Jan Olszewski, Andrzej Grabiński, Krzysztof Piesiewicz. 

8 lutego 1860 r. urodził się adw. Wojciech Trąmpczyński, pierwszy Marszałek Senatu odrodzonej Rzeczypospolitej

8 lutego 1919 r. wydany został Dekret Naczelnika Państwa w przedmiocie przepisów tymczasowych o obrońcach sądowych i obrońcach przy sądach pokoju (Dz.P. 1919, Nr 15, poz. 205). W 1950 roku ci, którzy byli aktywni zawodowo, zostali włączeni do adwokatury.

8 lutego 1942 r. w Lasach Niepołomickich został zastrzelony adw. Stanisław Klimecki (1883–1942) – w okresie 4–20 września 1939 r. prezydent Krakowa, trzykrotnie więziony, m.in. w obozie Sachsenhausen

8 lutego 1945 r. w siedzibie Sądu Okręgowego odbyło się pierwsze po wojnie  „walne zgromadzenie” adwokatów okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym uczestniczyło 19 adwokatów. 

16 lutego – 86. rocznica śmierci adw. Adolfa Suligowskiego, wielkiego patrioty i działacza niepodległościowego, wybitnego adwokata warszawskiego i uczonego prawnika administratywisty (profesora honorowego UW i doktora honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego). W okresie zaborów był inicjatorem i współorganizatorem Zjazdów Prawników i Ekonomistów Polskich, a następnie – Związku Adwokatów Polskich.

21 lutego, 152. rocznica urodzin adw. Eugeniusza Waśkowskiego

22 lutego 1925 r. w Koniecpolu urodził się  Mirosław Olczyk (1925–2010) łódzki adwokat. Z jego inicjatywy we wrześniu 1980 r. utworzono w Łodzi Stowarzyszenie Adwokatów i Aplikantów Adwokackich 

22 lutego – 78. rocznica urodzin adw. Macieja Bednarkiewicza

23 lutego – 30.  rocznica śmierci adw. Marii Budzanowskiej, pierwszej kobiety wybranej na funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

25 lutego – 24. rocznica śmierci adw. Władysława Siły-Nowickiego 

26 lutego 1914 r. przezesem Związku Adwokatów Polskich został adwokat Antoni Dziędzielewicz, rozpoczynając złoty okres w dziejach ZAP, którym kierował do 1935 r. 

28 lutego 1926 r. urodził się adw. Tadeusz de Virion 

29 lutego 2000 r. z inicjatywy adw. Stanisława Mikke Prezydium NRA podjęło uchwałę:

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło pośmiertnie przyznać odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym” adwokatom – oficerom Wojska Polskiego i cywilnym obywatelom zgładzonym przez władze sowieckie wiosną 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twerze) oraz tym, którzy znaleźli się na tzw. Liście białoruskiej i ukraińskiej, a zostali zamordowani w innych nieznanych jeszcze miejscach kaźni.

 

STYCZEŃ

 

1 stycznia 1930 r. po raz pierwszy wprowadzony został nakaz używania togi przez adwokatów z okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Podczas wygłaszania mowy adwokat miał także obowiązek założenia biretu. W 1932 roku rozciągnięto ten obowiązek na cały kraj.

1 stycznia 2018 r. – 104. rocznica śmierci adw. Zbigniewa Rysia (1 stycznia 1914 - 29 września 1990), zasłużonego w walce o niepodległość Ojczyzny, żołnierza i kuriera Armii Krajowej. Od 9 czerwca 2015 roku skwer przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu nosi jego imię. 

3-4 stycznia 1981 r. odbył się Ogólnopolski Zjazd Adwokatów w Poznaniu.

10 stycznia 2018 - 86. rocznica śmierci adw. Jana Maciaszka (1876-1932), pierwszego polskiego prezydenta Bydgoszczy po powrocie tego miasta do macierzy (czytaj sylwetkę)

10 stycznia 2018 r. - pierwsza rocznica śmierci adw. Jana Parulskiego (9 marca 1938-10 stycznia 2017), znakomitego adwokata i sportowca, mistrza świata w szermierce. Dwukrotnie został mistrzem świata, był też ośmiokrotnym zdobywcą srebrnych i brązowych medali na mistrzostwach świata. Dwukrotnie był medalistą olimpijskim, zdobywając srebro w Tokio (1964) i brąz w Meksyku (1968).  W roku 1963 w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” został uznany za najlepszego sportowca Polski.

14 stycznia 1973 r. na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiono powołać Ośrodek Badawczy Adwokatury (OBA), jako samodzielną jednostkę funkcjonującą przy NRA.

18 stycznia 1932, w Warszawie powstało Koło Adwokatów Rzeczypospolitej Polskiej – stowarzyszenie o profilu piłsudczykowskim, twórcą i prezesem był Franciszek Paschalski, późniejszy prezes NRA.

20 stycznia 1920 r. - powrót Bydgoszczy do odrodzonej po rozbiorach Polski i objęcia jego prezydentury przez adwokata Jana Maciaszka.

26 stycznia 1961 r. w Warszawie zmarła Janina Jurkiewicz z domu Podgórska – pierwsza polska kandydatka adwokatury (aplikantka adwokacka) i rosyjska zarazem. W 1908 dopuszczona przez Zgromadzenie Sądu Okręgowego w Moskwie na wniosek adwokata Aleksandra Lednickiego.

28 stycznia 1911 r. – zebranie adwokatów Izby Adwokackiej we Lwowie, na którym postanowiono o założeniu stowarzyszenia o nazwie Związek Adwokatów Polskich. 10 marca 1911 r. został on wpisany do Katastru Stowarzyszeń.

28 stycznia 1885 r. urodził się Władysław Raczkiewicz, adwokat w Mińsku, potem prezydent RP.