100-LECIE ADWOKATURY

Sentencje o zawodzie adwokata

 

W zakładce Sentencje o zawodzie adwokata prezentować będziemy kolejne cytaty przez cały rok 2018 

 

"Instytucja adwokata jest gwarancją demokratycznego rozwoju społeczeństwa oraz wolności osobistej człowieka"

Bacaraci


"Stan adwokacki jest równie stary jak sąd, równie szlachetny jak cnota, równie potrzebny jak sprawiedliwość... Podczas gdy najznamienitsze zawody są najbardziej zależne, on jeden pośród wszystkich innych trwa przy swojej szczęśliwej i niewzruszalnej niezawisłości"

Henri Francois d'Aguesseau

"Nie szpetota bronionej sprawy może rzucić cień na adwokata, lecz jego nieszczerość, brak odwagi i nieumiejętność zajęcia w sprawie stanowiska".

adw. Roman Łyczywek


"Niezawisłość pracy adwokata jest celem, niezawisłość pracy adwokatury jest środkiem realizacji tego celu"

adw. Roman Łyczywek

"Podobnie jak prokurator jest rzecznikiem państwa, tak adwokat ma być rzecznikiem społeczeństwa"

Eugeniusz Waśkowski

 

"Adwokat energicznie występujący w słusznej sprawie i matematyk, przenikający gwiezdne niebo, obaj wydają sie mieć cechy boskie"

Johann Wolfgang Goethe


"Jeśli ktoś chce ustanowić prawo o charakterze politycznym, to zawsze adwokaci się temu sprzeciwiają".

Napoleon Bonaparte


"Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać"

John Grisham


"Zadaniem obrońcy jest dbanie o to, by prawa jednostki w postępowaniu karnym nie zostały naruszone ponad konieczność kary, wynikającej z zabezpieczenia interesów zbiorowości"

Roland Grassberger


"Czyńmy jak adwokaci stron przeciwnych, walczmy jak wrogowie, a jedzmy i pijmy jak bracia"

William Szekspir

 

"Jako że każdy ma prawo do najlepszej obrony (swych praw), postanawiamy, aby w sądach królestwa naszego każdy człowiek niezależnie od stanu mógł i powinien mieć swego zastępcę, rzecznika, który jego sprawy by prowadził."

Fragment Statutu Wiślickiego - zbioru prawnego wydanego przez Kazimierza Wielkiego ok. 1362 r. 

 

"Advocatus non accusat - adwokat nie oskarża"

Ulpianus, paremia rzymska

 

"Lojalność jest najpierwszym i najwazniejszym przykazaniem, jakie obowiązuje adwokata przed sądem"

Fernand Payen "O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej"

 

"Palestra jest dla każdego obywatela szańcem przeciwko gniewom i gwałtom władzy, przeciwko naruszycielom praw i prześladowaniom."

Berryer

(zobacz video)

 

"Nie można być wzorowym adwokatem, jeśli nie jest się przyzwoitym człowiekiem"

Antoine-Gaspard Boucher d'Argis

(zobacz wideo)


"Są tacy, również wśród prawników, którzy wiedzę innych ludzi oceniają jako mądrość, ale wiedzę adwokatów - jako cwaniactwo."


adw. Roman Łyczywek

(zobacz wideo)

"Obrońca nie jest narzędziem sądu, lecz czynnikiem ustalenia prawdy".

J. Gallus

 (zobacz wideo)

 

"Większość pragnie, a nawet wymaga, aby obrońca zacieśnił opaskę na oczach Temidy i rzucił jej pod nogi nie prawdę, lecz fałsz i wykręty"

Feliks Ochimowski

(zobacz wideo

"Czy ogólnie przyjęte ujemne oceny adwokatów nie są spowodowane niedostateczną i mało dokładną ich znajomością?"

Henri-Robert

(zobacz video)

"Większość pragnie, a nawet wymaga aby obrońca zacieśnił opaskę na oczach Temidy i rzucił jej pod nogi nie prawdę, lecz fałsz i wykręty."

Feliks Ochimowski

(zobacz video)

 

"Prawdziwy szacunek dla obrońcy budzi szczególnie staranny i ofiarny sposób wykonywania pzez niego obrony zleconej z urzędu"

adw. Roman Łyczywek

 (zobacz video)

"Adwokaci istnieją ze względu na społeczeństwo, a nie obywatele ze względu na adwokatów"

Carl Jozeph Anton Mittermeier

(zobacz video

"Gdyby nie było złych ludzi, nie byłoby dobrych adwokatów"

Charles Dickens

(zobacz video

"Adwokat musi bronić. Jeśli odmawia obrony, to nie nadaje się do tego zawodu"

adw. Maciej Dubois

(zobacz video)


"Łatwiej jest kpić z adwokatów, niż obyć się bez nich"

Palliet

 

„Celem, do którego adwokat dąży – jest przekonanie sędziów… Sędziów zaś może ująć tylko ten, kogo uważają za człowieka prawego… Pod żadnym więc pozorem nie powinien adwokat wystawiać na szwank zaufania, które wzbudza.”

Fernand Payen „O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej”

 (zobacz video)

 

„Lojalność jest najpierwszym i najważniejszym przykazaniem, jakie obowiązuje adwokata przed sądem”.

Fernand Payen „O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej”

 

 

„Advocatus non accusat – adwokat nie oskarża”

Ulpianus, paremia rzymska


 

„Uważamy, że w naszym państwie walczą nie tylko ci, którzy są uzbrojeni w miecze, tarcze, pancerze, lecz również i adwokaci: bowiem również oni walczą, broniąc znakomitym głosem nadziei udręczonych, ich życia i ich potomków”

z Konstytucji cesarza Leona z 469 r.

(zobacz video)