100-LECIE ADWOKATURY

Sto lat Odrodzonej Adwokatury Polskiej

 

24 grudnia 1918 roku, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret w przedmiocie Statutu Tymczasowego Palestry Państwa Polskiego.

W roku 2018 samorząd adwokacki obchodzi Jubileusz 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Inauguracja obchodów 12 stycznia podczas spotkania noworocznego Naczelnej Rady Adwokackiej.

W niniejszej zakładce 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej znajdą Państwo informacje na temat historii samorządu adwokackiego począwszy od 1918 roku, sylwetki zasłużonych adwokatów, ważne dla Adwokatury daty, wydarzenia i procesy, które zapisały się w dziejach Palestry. Nie zabraknie ciekawostek i sentencji odnoszących się do zawodu adwokata.

Zachęcamy do pobierania oficjalnego logo 100-lecia i wykorzystywania go do tworzenia stopek w poczcie elektronicznej, materiałów informacyjnych, lub wykorzystywania na stronach internetowych kancelarii.

Oficjalne obchody Stulecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej rozpoczynają się 12 stycznia podczas Spotkania Noworocznego. Zakończą się 23 listopada Galą Jubileuszu na Zamku Królewskim w Warszawie. Oprócz ogólnokrajowych wydarzeń, przez cały rok trwać będą obchody lokalne, w 24 izbach adwokackich.